Chuyên cung cấp sản phẩm tươi sống của các vùng miền cả nước Việt Nam

TÔM HÙM – TÔM MŨ NI – TÔM CÀNG XANH SÔNG