📣 THÔNG BÁO SẢN PHẨM ĐỆ NHẤT HẢI SẢN TP.HCM📢
🎁MUA HÀNG TẶNG ĐẶC SẢN🎀
🌍Khuyến mãi tại Đệ nhất Hải Sản Tp.HCM🌏

✈hàng chuyển đường máy bay đã hạ cánh tại CH Đệ nhất Hải Sản Tp.HCM🛬
Với nhiều sản phẩm đa dạng:
🦀Cua Tứ (180gr-280gr) 405.000
🦀Cua Y 3 (290gr-440gr) 485.000
🦀Cua Y 5 (450gr-640gr) 565.000
🦀Cua Y 7 (650gr-800gr) 735.000
🦀Cua Gạch Lớn (>300gr) 600.000
🦀Cua Gạch Nhỏ (<300gr) 545.000
🦀Ghẹ Xanh loại nhất (4-6 con/kg) 585.000
🦀Ghẹ Xanh loại nhì (7-8 con/kg) 485.000
🦀Ghẹ Đỏ loại nhất (4-6 con/kg) 585.000
🦀Ghẹ Đỏ loại nhì (7-8 con/kg) 485.000
🦀Cua thịt đặc biệt (>850gr/con) 985.000
🦀Cua gạch đặc biệt (>550gr/con) 645.000
🦀Cua cốm (cua hai da) 1.085.000

🦞Tôm Hùm Bông loại 1 (1-1,2 kg/con) 1.795.000
🦞Tôm Hùm Bông loại 2 (0,8-0,9 kg/con) 1.685.000
🦞Tôm Hùm Xanh loại 1 (4-5 con/kg) 965.000
🦞Tôm Hùm Xanh loại 2 (6-7 con/kg) 895.000
🦞Tôm mũ ni loại (4-6 con/kg) 895.000
🦞Tôm mũ ni loại (7-10 con/kg) 695.000
🦞Tôm mũ ni loại (10-12 con/kg) 435.000

🦐Tôm càng xanh loại (7-9 con/kg) 495.000
🦐Tôm càng xanh loại (9-10 con/kg) 425.000
🦐Tôm càng xanh loại (13-15 con/kg) 375.000
🦐Tôm sú biển size 15 con/kg 615.000
🦐Tôm sú biển size 20 con/kg 555.000
🦐Tôm sú biển size 30 con/kg 495.000
🦐Tôm sú Cà mau. 30 con/kg 425.000
🦐Tôm thẻ 30 con/kg 355.000
🦐Tôm nõn 625.000
🦐Tôm đất khô. 1.200.000

🐚Ốc hương biển tự nhiên loại 70-80 con/kg 495.000
🐚Ốc nhảy 125.000
🐚Ốc hương biển tự nhiên loại 90-100con/kg 425.000
👉Ngao 2 cồi 225.000
👉Sò huyết 155.000
👉Hàu biển. 35.000
👉Bào ngư 705.000
👉Còi chuối 495.000
👉Còi mai 365.000

🦑Mực ống 415.000
🦑Mực lá 10-14 con/kg 375.000
🦑Mực lá 5-6 con/kg. 415.000
🦑Mực trứng 515.000

🐟Cá thu lát. 375.000
🐟Cá bớp lát 415.000
🐟Cá hố lát. 465.000
🐟Cá bống vàng 325.000
🐟Cá thu phi lê 375.000

👉Chả mực hạ long 575.000
👉Chả cá lả vọng 235.000
👉Chả cá lý sơn 235.000
👉Chả mực lý sơn 455.000

🌰Tỏi cô đơn lý sơn 1.550.000
🌰Tỏi đen lý sơn. 1.300.000
🌰Tỏi lý sơn 215.000

⚱Nước mắm Khải Hoàn – Phú Quốc loại 75ml 43 độ đạm 28.500
⚱Nước mắm Khải Hoàn – Phú Quốc loại 205ml 43 độ đạm 65.000
⚱Nước mắm Khải Hoàn – Phú Quốc loại 550ml 43 độ đạm 135.000
⚱Nước mắm Khải Hoàn – Phú Quốc loại 500ml 43 độ đạm (Chai nhựa) 125.000

👉Bề Bề gạch (Cửa lò) 395.000
👉Bề Bề thịt (Cửa lò) 325.000
==========
👉❤ 115D Lý Thánh Tông, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM
==========
#dnhs #dnhshcm #denhathaisan #cuacamau 
#haisantuoisong #denhatcua #denhatghe
#denhattom #denhatca #denhatdonglanh 
#denhatnuoccham #denhattoi 
#denhattoicodon
 #denhathoaqua #denhatrausach 
#denhathaisanrtu #denhathaisanrtuvn
🤳 Fb: fb.com/dnhs.hcm
📲 Hotline : 0906307407
🌐http://denhathaisan.rtu.vn

CUA NĂM CĂN – CÀ MAU